West Breeding Oy nousi kärkipaikalle Suomen kasvattajatilastossa

24.11.2020

Suomen kasvattajatilasto 24.11.2020

  1. West Breeding Oy  340.551 €
  2. Punkarin Hevostalli Ky & Mikkola Maini & Saku  336.272 €
  3. Jalohepo Oy  279.353 €
  4. Sippola Olli  230.620 €
  5. Huhti Petra  202.450 €
  6. Ravitalli Suuronen Oy  188.646 €
  7. MAS Breeding Oy  159.879 €
  8. Korpelan Tila  156.572 €
  9. ML Stable Oy  146.337 €
  10. Lasila Toni  127.048 €